کلمات کلیدی لیسنینگ آیلتس

کلمات کلیدی لیسنینگ آیلتس

برای تمرین لیسنینگ آیلتس زبان آموز بایستی به کلمات کلیدی که signpost نامیده می شوند توجه زیادی داشته باشد.
تعدادی از این کلمات کلیدی شامل کلمات ذیل می باشند:I mean به دنبال این کلمه انتظار داشته باشید کسی که صحبت می کند منظور خود را مجدداً تکرار نماید. یعنی اگر قسمت اول را متوجه نشدید شانس دومی دارید تا مطلب را درک نمایید.

…. Not only because … but because مشخص است که دو دلیل قرار است ذکر شود.
…. Whether …. or دو حالت محتمل وجود دارد.
….. Instead of گزینه ای به جای گزینه دیگر عنوان می شود.
In addition موردی به مورد قبلی اضافه می گردد.
as well as موردی به مورد قبلی اضافه می گردد.
for example مثالی آورده می شود.
for instance مثالی آورده می شود.
…. referred to as پس از آن اسم دیگر و یا اصطلاح فنی مربوط به موضوع مورد بحث عنوان می شود.
…. known as پس از آن اسم دیگر و یا اصطلاح فنی مربوط به موضوع مورد بحث عنوان می شود.
…. what’s called a پس از آن اسم دیگر و یا اصطلاح فنی مربوط به موضوع مورد بحث عنوان می شود.
due to پس از آن دلیل آورده می شود.
because of پس از آن دلیل آورده می شود.
as a result of پس از آن دلیل آورده می شود.
therefore نتیجه آورده می شود.
so پس از آن نتیجه آورده می شود.
even thoughعلی رغم اینکه …. این عبارت نشان می دهد که نتیجه ای که در انتهای جمله عنوان می شود برای ما تعجب آور و غیر منتظره خواهد بود.

البته معانی این عبارات برای شما بدیهی می باشد. اما شما بایستی گوش خود را به شنیدن این کلمات و عبارات و مفاهیمی که می توان از آنها استنباط نمود عادت دهید. بنابراین هر گاه به متن شنیداری گوش فرا می دهید به این گونه کلمات کلیدی بیشتر دقت نمایید تا در آزمون لیسنینگ آیلتس نمره عالی کسب نمایید.تدریس خصوصی آیلتس برچسب ها :

آموزش زبان , آموزش زبان انگلیسی , آیلتس , امتحان آیلتس , امتحان تافل , اشتباهات آیلتس, تدریس خصوصی تافل , تدریس خصوصی آیلتس , خواندن انگلیسی , زبان انگلیسی , خصوصی آیلتس , خصوصی تافل , مهارت آیلتس ,ielts,toefl,نمرات آیلتس, لیسنینگ, listening

مطالعه برترین مطالب شهر آیلتس را به شما پیشنهاد میکنیم :

آیلتس تضمینی ، کلاس خصوصی آیلتس ، آموزش آیلتس آنلاین