Tag Archives: اسپیکینگ آیلتس پارت 2

نمونه اسپیکینگ آیلتس films

نمونه اسپیکینگ آیلتس films

نمونه اسپیکینگ آیلتس films مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته شده است، ارائه می دهد. برای آمادگی برای آزمون آیلتس، […]

نمونه اسپیکینگ آیلتس dream

نمونه اسپیکینگ آیلتس dream

نمونه اسپیکینگ آیلتس dream مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته شده است، ارائه می دهد. برای آمادگی برای آزمون آیلتس، […]

نمونه اسپیکینگ آیلتس science

نمونه اسپیکینگ آیلتس science

نمونه اسپیکینگ آیلتس science مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته شده است، ارائه می دهد. برای آمادگی برای آزمون آیلتس، […]

اسپیکینگ در آیلتس

اسپیکینگ در آیلتس

اسپیکینگ در آیلتس در اتاق مصاحبه معمولا داوطلب و ممتحن وجود دارند. این بخش از آیلتس شبیه یک آزمون شفاهی در دانشگاه است. اما استرس نداشته باشید زیرا مصاحبه‌کننده معمولا دوستانه و آرام با شما بحث و گفتگو می‌کنند. آزمون اسپیکینگ آیلتس ۱۱ تا ۱۴ دقیقه طول می‌کشد و به سه قسمت تقسیم می‌شود: ۱. […]