آرشیو برچسب های: خصوصی آیلتس

خصوصی آیلتس

کاربرد although , though , even though

although , though , even though

کاربرد although , though , even though این مقاله با کمک اساتید برتر شهر آیلتس که مرجع تدریس خصوصی آیلتس می باشند مطالب زیر تهیه شده است کاربرد although در یافت عکس کاربرد although , though , even though کلمات though , although به معنای «اگرچه» و even though به معنای «حتی اگر چه » […]

کلاس خصوصی آیلتس

کلاس خصوصی آیلتس

کلاس خصوصی آیلتس و کلاس آیلتس آنلاین آزمون آیلتس و کسب نمره بالا از اولین قدم ها برای شروع مهاجرت می باشد. در این پروسه مهاجرت، گاهی متقاضیان نیاز پیدا می کنند که هرچه سریع تر و با تمرکز بیشتر، مدرک آیلتس خود را بدست بیاورند. شاید گزینه این عزیزان کلاس خصوصی آیلتس باشد برای […]

نمونه کارت بخش دوم آزمون شفاهی به همراه جواب

Good Sample Answer: I’m going to describe a café that I go to maybe once a week. It’s just down the road from where I live, near Manchester, so it’s really convenient for me to walk down there for a coffee or a bite to eat, and to use the wifi. The last time I […]

نمونه یک جواب با نمره بالا در بخش دوم آزمون شفاهی

مقایسه ی As ،Because و Since

Describe a time when you were really busy . you should say when this was why you where so busy how you managed the situation and explain how you felt at the time. Sample Answer: I’m going to talk about the time I left a university assignment until the last minute and had to work […]