آرشیو برچسب های: لیسنینگ آیلتس آکادمیک

لیسنینگ آیلتس ۱۵

لیسنینگ آیلتس 15

لیسنینگ آیلتس ۱۵ آزمون IELTS Listening برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های شنیداری طراحی شده است، از جمله اینکه چقدر خوب است درک مفاهیم اصلی و اطلاعات واقعی خاص نظرات، نگرش ها و هدف سخنران را به رسمیت می شناسد به دنبال توسعه استدلال است زمان سنجی آزمون گوش دادن ۳۰ دقیقه طول […]

لیسنینگ آیلتس ۱۴

لیسنینگ آیلتس 14

لیسنینگ آیلتس ۱۴ آزمون IELTS Listening برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های شنیداری طراحی شده است، از جمله اینکه چقدر خوب است درک مفاهیم اصلی و اطلاعات واقعی خاص نظرات، نگرش ها و هدف سخنران را به رسمیت می شناسد به دنبال توسعه استدلال است زمان سنجی آزمون گوش دادن ۳۰ دقیقه طول […]

لیسنینگ آیلتس ۱۳

لیسنینگ آیلتس 13

لیسنینگ آیلتس ۱۳ آزمون IELTS Listening برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های شنیداری طراحی شده است، از جمله اینکه چقدر خوب است درک مفاهیم اصلی و اطلاعات واقعی خاص نظرات، نگرش ها و هدف سخنران را به رسمیت می شناسد به دنبال توسعه استدلال است زمان سنجی آزمون گوش دادن ۳۰ دقیقه طول […]

لیسنینگ آیلتس ۱۲

لیسنینگ آیلتس 12

لیسنینگ آیلتس ۱۲ آزمون IELTS Listening برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های شنیداری طراحی شده است، از جمله اینکه چقدر خوب است درک مفاهیم اصلی و اطلاعات واقعی خاص نظرات، نگرش ها و هدف سخنران را به رسمیت می شناسد به دنبال توسعه استدلال است زمان سنجی آزمون گوش دادن ۳۰ دقیقه طول […]