آرشیو برچسب های: نمونه اسپیکینگ آیلتس 7

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۵۴

نمونه اسپیکینگ آیلتس 54

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۵۴ describe a time when you arrived early for an appointment مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته […]

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۵۳

نمونه اسپیکینگ آیلتس 53

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۵۳ describe an interesting place in your country that not many tourists get to مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و […]

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۵۲

نمونه اسپیکینگ آیلتس 52

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۵۲ describe a time that a piece of equipment was broken مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته […]

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۵۱

نمونه اسپیکینگ آیلتس 51

نمونه اسپیکینگ آیلتس ۵۱ describe an ideal house مطالعه نمونه های صحبت کردن در IELTS می تواند راهی عالی برای یادگیری نحوه پاسخ به انواع مختلف پرسش های مختلف باشد. این صفحه پاسخ های مدل را به سؤالات معمولی که در قسمت های اول، دو، و سه آزمون خواسته شده است، ارائه می دهد. برای […]