Tag Archives: نمونه رایتینگ تسک 2 اکادمیک

رایتینگ تسک ۲

رایتینگ تسک ۲ از نکات بسیار مهم در موضوعاتی که در آزمون واقعی آیلتس در بخش دوم رایتینگ داده می شوند، کلمه and می باشد که می تواند تاثیر بسیار مهمی بر پوشش سوال و کار داده شده یا بخش Task Response ما داشته باشد. به موضوع زیر دقت کنید: Nowadays many young people are […]