تصحیح writing

بی شک یکی از دغدغه های زبان آموزان گرامی، علی الخصوص در آزمونهای اخیرGREو IELTS برگزار شده در ایران، برآورد دقیق نمره اسکیل Writing با توجه به استانداردهای تصحیح اوراق توسط ممتحنین آزمون می باشد که با توجه به هزینه شرکت در این آزمونها، چنین امکانی به آسانی میسر نمی باشد. GCI با درک این موضوع و ایجاد سامانه ای جهت ارسال و تصحیح برگه های Writing داوطلبین گرامی متقاضی شرکت در آزمون GREو IELTS سعی در ارائه خدماتی بهتر و کاملتر را به زبان آموزان محترم دارد.تدریس خصوصی آیلتس کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی