تصحیح writing

بي شك يكي از دغدغه هاي زبان آموزان گرامي، علي الخصوص در آزمونهاي اخيرGREو IELTS برگزار شده در ايران، برآورد دقيق نمره اسكيل Writing با توجه به استانداردهاي تصحيح اوراق توسط ممتحنين آزمون مي باشد كه با توجه به هزينه شركت در این آزمونها، چنين امكاني به آساني ميسر نمي باشد. GCI با درك اين موضوع و ايجاد سامانه اي جهت ارسال و تصحيح برگه هاي Writing داوطلبين گرامي متقاضي شركت در آزمون GREو IELTS سعي در ارائه خدماتي بهتر و كاملتر را به زبان آموزان محترم دارد., تصحیح writing کلمه کلیدی :

تدریس خصوصی آیلتس , تدریس خصوصی تافل , آیلتس , تافل , مکالمه , تدریس خصوصی ,یادگیری زبان انگلیسی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی