تیر ۹, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۶)

persist   hazy   gleam editor   unruly   rival violent brutal opponent brawl
خرداد ۸, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۵)

decrease   audible journalist famine   revive commence observant identify migrate vessel
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۴)

ignite   abolish urban population   frank pollute reveal prohibit urgent adequate
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۵
لغات 504و 1100

روش کدینگ لغت برای بخاطر سپردن لغات کتاب ۵۰۴ و ۱۱۰۰(پارت ۱۳)

vision   frequent glimpse recant   decade hesitate absurd conflict minority fiction