Tag Archives: رایتینگ آیلتس جنرال تسک 2

آموزش رایتینگ کاربردی درس 3

آموزش رایتینگ کاربردی درس 3

آموزش رایتینگ کاربردی درس 3 برای انجام دو کار در آزمون نوشتن آکادمیک IELTS به شما 1 ساعت مجاز خواهد داد. دو بخش از این آزمون نوشتن تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. در آزمون واقعی نوشتن خود را در یک کتابچه  انجام خواهید داد. زمان سنجی زمان مجاز برای آزمون نوشتن […]

آموزش رایتینگ کاربردی درس 2

آموزش رایتینگ کاربردی درس 2

آموزش رایتینگ کاربردی درس 2 برای انجام دو کار در آزمون نوشتن آکادمیک IELTS به شما 1 ساعت مجاز خواهد داد. دو بخش از این آزمون نوشتن تمرین در دو صفحه وب جداگانه ارائه شده است. در آزمون واقعی نوشتن خود را در یک کتابچه  انجام خواهید داد. زمان سنجی زمان مجاز برای آزمون نوشتن […]