تدریس خصوصی آیلتس

تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو منتشر میشود كه سنترهای ایرانی به دلیل مواردی همچون تقلب های سازمان یافته یا فروش سؤال، تعلیق شده اند.

توجه داشته باشید كه اگر كوچكترین تخلفی در این زمینه وجود داشت، قطعا نام موسساتی همچون پروشات و شكوه هنوز جزو موسسات مورد تأیید سازمان سنجش نبودند!

هیچ اختلاف مالی بین مراكز ایرانی و IDP كه منجر به تعلیق آزمونهای آنها شود وجود نداشته است.

بر خلاف تمامی شایعات، مجوز مراكز پروشات و شكوه به هیچ عنوان لغو نشده است. با مراجعه به سایت رسمی سازمان سنجش میتوان نام این مؤسسات را در لیست مراكز مجاز (این لینک) مشاهده كرد.

پنل ثبت نام مراكز پروشات و شكوه از سوی IDP معلق شده است.

این اقدام IDP كاملا بدون هماهنگی قبلی با سنترها بوده.

بر اساس اطلاعات موثق، IDP هیچ توضیح رسمی را در خصوص دلیل این تعلیق به سنترها نداده است.

موارد احتمالی:

به دلیل ملاحظات مالی بین دو مرکز CES و IDP، سازمان IDP تا زمان تعیین تكلیفهای قانونی و مالی، كلیه سنترهای تحت نظر CES را نه تنها در ایران بلكه در سایر کشورها نظیر استرالیا، امارات و عربستان نیز به حالت تعلیق درآورده است.

شایان ذکر است CES سازمانی است که مراکز جدید آزمون آیلتس در ایران نظیر پروشات و شکوه زیر مجموعه آن هستند و مرکز IDP با CES قرارداد داشته است.

تدریس خصوصی آیلتس

اعتراض به نمره آیلتس

هرچند پروسه اعتراض به نمرات از همان ابتدا نیز وجود داشت، طی چند ماه گذشته به دلیل پایین آمدن غیرطبیعی برخی نمرات، به شدت مورد پرسش داوطلبان قرار گرفته است.

بیشتر داوطلبان به دلیل اینکه برای اعتراض، ملزم به پرداخت هزینه ۴۳۰ هزار تومانی و انتظار ۶ تا ۸ هفته ای هستند، ترجیح میدهند به جای اعتراض، یک بار دیگر و در آزمون های بعدی مجددا ثبت نام کنند.

در صورتیکه اعتراض شما وارد باشد و نمره تان تغییر کند، هزینه داده شده به شما برمی گردد.

ميگويند زمان گرفتن جواب اعتراض ٦ تا ٨ هفته است، اما معمولا يك تا ٤ هفته بيشتر طول نميكشد

اگر بین نمرات داده شده و آنچه براساس نمرات ماک یا تمرینات خود، انتظار داشته اید، اختلاف زیادی وجود دارد و مطمئن هستید که مثلا در Writing جوابتان Off-Topic نبوده است، به حرف مسئولین مرکز گوش نکرده و حتماً اعتراض بدهید.

حداکثر تا شش هفته از تاریخ آزمون خود اجازه اعتراض به نمرات خود را دارید.

توجه داشته باشید که گاهی ممکن است به دلایل مختلف در برگه های دیگر شما نیز اشکالی رخ داده باشد که دادن اعتراض میتواند باعث بازبینی تمام نمرات شما شود.

تدریس خصوصی آیلتس

هشدار به متقاضيان و متخلفان آزمون های بين المللی

به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون های بين المللی نظير TOEFL ، GRE،IELTS و … می رساند با توجه به وجود تعدادی افراد و شركت های سود جو كه با تبليغات و وعده های واهی مبنی بر اخذ مدارك مورد نظر، با مشخصات داوطلب اقدام به كلاهبرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی از اين افراد می نمايند، اين سازمان به عنوان ناظر آزمون های بين المللی در كشور، ضمن برخورد قانونی و معرفی اين مراكز به مراجع قضائی، موارد ذيل را برای اطلاع متقاضيان يادآوری می نمايد:

  • تنها مداركی از طريق اين سازمان مورد گواهی و تأييد قرار خواهند گرفت كه قبلاً مجری آزمون از سوی اين سازمان مجوز برگزاری آن را دريافت نموده باشد؛ لذا قبل از پرداخت هرگونه وجه از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور (بخش آزمون های بين الملل) نسبت به مجاز بودن مركز اطمينان حاصل نماييد.
  • با داوطلبانی كه مرتكب تخلف شوند برابر قانون برخورد خواهد شد و مشخصات آنان در فهرست متخلفان آزمون های اين سازمان قرار خواهد گرفت. ضمناً اين داوطلبان از ۲ تا ۱۰ سال از شركت در آزمون هايی كه اين سازمان برگزار می نمايد يا ناظر آن است، محروم خواهند شد. همچنين در صورتی كه متخلفان در طول محروميت اقدام به ثبت نام در يكی مراكز نمايند، در هر مرحله از مراحل آزمون از شركت آنان در آزمون جلوگيری به عمل خواهد آمد.
  • مراكز برگزاری آزمون ها موظف به رعايت قوانين بوده و بايستی از ثبت نام اين افراد خودداری نمايند و در صورت تخلف، مجوز آنان لغو می گردد.
  • داوطلبانی كه با جعل مدارك هويتی سعی در گمراه نمودن مجريان آزمون نمايند و در آن شركت كنند و تخلف آنان (حتی پس از دريافت مدرك ) اثبات گردد، برابر مقررات برگزاری آزمون ها، مدارك مربوط به آنها باطل و از شركت در آزمون ها به مدت ۲ تا۱۰سال محروم خواهند شد و با توجه به اينكه جعل هرگونه اسناد دولتی و استفاده از سند مجعول و شركت كردن به جای داوطلب اصلی، برابر قانون مجازات اسلامی (تعزيرات مصوب ۱۳۷۵) جرم تلقی می شود و مجازات كيفری به همراه خواهد داشت، اين گروه از متخلفان برای صدور احكام قضائی به مراجع قضائی معرفی می گردند.

يادآور می شود كه براساس قوانين مؤسسات صاحب امتياز آزمون های بين المللی، كليه مراحل ثبت نام آزمون ها بايستی شخصاَ توسط شخص متقاضی انجام شود و در صورت عدم رعايت شرايط ثبت نام، از شركت متقاضی در آزمون ممانعت به عمل خواهد آمد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در اين زمينه با افراد يا شركت های سودجو كه به روش های مختلف اقدام به ثبت نام متقاضيان در آزمون های بين المللی می نمايند برخورد قانونی خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور