آزمون تولیمو

آزمون تولیمو

آزمون تولیمو تولیمو يا TOLIMO، مخفف The Test of Language by…
قیمت آزمون آیلتس در خارج از ایران

قیمت آزمون آیلتس در خارج از ایران

قیمت آزمون آیلتس در خارج از ایران با توجه به افزایش قیمت آزمون آی…
قیمت آزمون آیلتس در خارج از ایران

تخلفی از سوی مراكز ايرانی (پروشات و شكوه) رخ نداده است!

توضیح: شایعاتی در فضای مجازی از سوی برخی افراد و موسسات سودجو م…
قیمت آزمون آیلتس در خارج از ایران

هشدار به متقاضيان و متخلفان آزمون های بين المللی

به اطلاع متقاضيان شركت در آزمون های بين المللی نظير TOEFL ، GRE،…