تدریس خصوصی آیلتس

چگونه Essay آزمون آیلتس را طرح ریزی کنیم (بخش اول)

این مطلب و بخش های بعدی آن چگونگی تجسم طرحی کلی را به شما می آموزد تا به شما کمک کند که همیشه Essay مناسبی از خود به جای بگذارید.

فواید داشتن طرح و نقشه

به طور میانگین در کلاس های آیلتس (منظور کلاس های نویسنده ی این متن می باشد) ١۵ دانش آموز وجود دارند. در هر کلاس جدید معمولا ٣٠ دقیقه به این موضوع و اهمیت آن در ارتقا بخشیدن Essay اختصاص داده می شود و معمولا ٢٠ دقیقه به دانش آموزان زمان داده می شود تا طرح Essay خود را بریزند و سپس آن را به عنوان تمرین در منزل به طور کامل بنویسند.

جالب است که معمولا تنها ٢ یا ٣ نفر از دانش آموزان از دستورالعمل داده شده به آن ها پیروی می کنند و از این زمان برای به دست آوردن طرح کلی شان استفاده می کنند. باقی دانش آموزان مستقیما شروع به نوشتن می کنند.
و نتیجه؟ دانش آموزانی که وقت خود را صرف طرح و نقشه ی کلی کرده اند همیشه Essay های بهتری تولید می کنند.

نوشتن یک Essay بدون داشتن طرح قبلی، مثل این است که بخواهید قطعات وسیله ای را بدون داشتن راهنما و دستورالعمل آن به هم وصل کنید. به این صورت که تا وسط آن پیش می روید، سپس سرگردان و نگران شده و کنترل خود را بر روی Essay از دست می دهید.

یک طرح خوب باید مثل یک نقشه باشد که شما را به سمت Essay راهنمایی کرده و اطمینان حاصل می کند که شما به همان جایی که مد نظر Examiner بوده، رسیده اید. هر جمله ای باید هدفی داشته باشد، پس اگر شما بدون هدف می نویسید Essay خوبی تولید نخواهید کرد. حتی در بسیاری از موارد تعداد جملات Essay شما هر چه کمتر باشد، بهتر است و یک طرح و نقشه ی خوب اطمینان می دهد که تمام جملات شما هدفی را دنبال می کنند.

تدریس خصوصی آیلتس

مقایسه ی As ،Because و Since

هر سه ی این کلمات حروف ربط/Conjunction محسوب می شوند و برای معرفی یک Subordinate Clauses به کار می روند. و بالاخره هر سه ی آن ها نتیجه ی یک عمل را به علت آن ربط می دهند.

این کلمه چه در Speaking و چه در Writing از دو تای دیگر پرکاربردتر است. با استفاده از این کلمه بر روی علت تمرکز می کنیم. مثال:

She spoke quietly because she didn’t want Catherine to hear.

We’ll come over on Sunday because David’s got to work on Saturday.

معمولا because-clause در ابتدای جمله قرار می گیرد، مخصوصا وقتی که تاکید ما بر روی علت بیش تر است. و بعد از آن از Comma استفاده می نماییم.

Because breathing is something we do automatically, we rarely think about it.

در گفتار و نوشتار غیررسمی/Informal می توان از because-clause بدون Main Clause استفاده کرد. مثال:

A: Would you like to go to school there?

B: Yes.

A: Why?

B: Because my best friend goes there. (I would like to go to school there because my best friend goes there.)

نکته: به خاطر داشته باشید که در نوشتار رسمی because-clause بدون Main Clause استفاده نمی شود.

As and Since

از این دو کلمه هنگامی استفاده می کنیم که تمرکز بر روی نتیجه ی عمل بیش تر از علت وقوع آن است. این دو از Because رسمی تر هستند. همچنین، بعد از Main Clause و قبل از Since از Comma استفاده می شود. مثال:

[result]I hope they’ve decided to come as [reason]I wanted to hear about their India trip.

[result]They’re rather expensive, since [reason]they’re quite hard to find.

Clause های دارای As و Since هم معمولا در ابتدای جمله قرار می گیرند و بعد از آن ها Comma قرار می گیرد. مثال:

Since everything can be done from home with computers and telephones, there’s no need to dress up for work anymore.

As everyone already knows each other, there’s no need for introductions. We’ll get straight into the business of the meeting.

تدریس خصوصی آیلتس

قواعد نگارشی مربوط به Capitalization

پیرو قواعد نگارشی زبان انگلیسی، در بسیاری از مواقع لازم است کلماتی خاص با حروف بزرگ آغاز شوند(Capitalization).

در این پست ده نمونه از مواردی که باید این قانون را رعایت نمایید به همراه مثال برای شما بیان شده است:

 1. اولین کلمه ی هر جمله:

  It is important to know when a word must be capitalized.

 2. ضمیر I همیشه به شکل بزرگ حرف i نوشته می شود:

  Do you think I should study for another hour?

 3. اسامی خاص (نام افراد، مکان ها، وقایع و سازمان ها) :

  .I believe that Goerge Washington was our greatest president

 4. روز های هفته، ماه های سال و تعطیلات:

  .We usually go on vacation during July and August

 5. اولین کلمه از یک نقل قول:

  I was pleased when my teacher told me “You are a wonderful student”.

 6. نام یک زبان:

  Next year I will study Spanish literature.

 7. عنوان رسمی یک فرد هنگامی که به همراه نام آن شخص به کار برده می شود:

  .My friend told me that Dr. Hawkins is a great chemistry teacher

 8. مخفف اسامی افراد:

  .My favorite author is J. R. R. Tolkien

 9. اولین کلمه ی معارفه/salutation و خاتمه/closing در یک متن یا نامه:

  With warmest regards, Amanda Warren

 10. اولین، آخرین و مهم ترین کلمه ها در عنوان کتاب، فیلم و غیره. البته در این گونه عناوین کلمات کوچکی مانند a، and، as، if، for، or و the و همچنین حروف اضافه ی/Prepositions موجود در آن ها را به شکل حروف بزرگ ننویسید. به عنوان مثال:

  I was really moved when I read “To Kill a Mockingbird”

قواعد و قوانین بسیار دیگری هم در این زمینه وجود دارند که دانستن و به کار بردن این ده قانون می تواند شروعی خوب و موثر برای یادگیری آن ها باشد.

تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ آوریل ۲۰۱۷ کلمبیا

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What subjects are you studying?
 • Why did you chose these subjects?
 • Where are you planning to work after finishing your studies?
 • Let’s talk about photographs.
 • Do you like taking photos?
 • Why do you keep these photos?
 • Do you like taking photos while on a trip?
 • What do you do in your free time?
 • Where do people usually spend their free time in your country?
 • How do you usually spend your weekends?

Cue Card

Describe an event that you enjoyed recently. Please say

 • What was the event?
 • When and where did it take place?
 • Who was there with you?

Discussion

 • Did you enjoy the event?
 • What was special about it?
 • What kind of facilities can you suggest for young people to spend their time effectively?
 • Should children spend their entire time with their parents? Why?
 • Are there any approaches that can be used when parents cannot spend time with their children?
 • What kind of activities are popular with children?
 • Do you think that twenty four hours in a day is enough nowadays? Why?