تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال اکتبر ۲۰۱۶ هنگ کنگ

Writing task 1 (Letter)

Write a letter to the hotel manager about a bad experience you had while staying there. Include the following in your letter:

 • Where and when did you stay?
 • What had happened?
 • Suggest a solution for the situation.

Writing Task 2 (Essay)

Nowadays young people seek older people’s advice in the same way as in the past. Do you agree or disagree with this statement? Include your opinion and relevant examples from your own experience.

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • Why did you choose this job?
 • Do you like walking?
 • Where and how long do you usually walk?
 • Did anything special happen during your walks?

Cue Card

Talk about a skill that you learned in your childhood. Please say

 • What is it?
 • Do you think it is important?
 • Why is it important?

Discussion

 • What if you didn’t learn that skill in your childhood?
 • Do you like working with people or alone?
 • What is more important, academic or practical skills, in your opinion?
 • Do you think it is easier to learn a new language as a child than as an adult?
تدریس خصوصی آیلتس

هزینه آزمون آیلتس گران خواهد شد !

هزینه آزمون آیلتس گران خواهد شد:

براساس اعلام مراکز برگزارکننده آزمون آیلتس در ایران، شهریه ثبت نام داوطلبان از اول سال ۲۰۱۷ میلادی، مبلغ ۸۲۰ هزار تومان تعیین شد.

تدریس خصوصی آیلتس

تصحیح برگه‌های رايتينگ و لیسنینگ و ریدینگ در استرالیا و کانادا

بنا بر اعلام برخی از سنتر های رسمی آیلتس، از اول ماه نوامبر برگه‌های رايتينگ و لیسنینگ و ریدینگ در سنتر های رسمی سراسر جهان به استرالیا و کانادا فرستاده شده و در این دو کشور تصحیح می شوند.

تا به حال روال کار در تمام دنیا اینگونه بود که تمام کار های تصحیح و نمره دهی در همان سنتری که امتحان داده اید، انجام می شد.

پی گیری های انجام شده نشان می‌دهد که از آغاز این هفته، در تمامی دنیا ( و نه فقط ایران) ، برگه های رايتينگ و لیسنینگ و ریدینگ اسکن شده و برای تصحیح به صورت متمرکز به دو کشور استرالیا و کانادا فرستاده می‌شود.

توجه داشته باشید که مصاحبه اسپیکینگ و نمره دهی آن هنوز در خود سنتر ها انجام می شود و تغییری در آن ایجاد نشده است و طبق اخبار واصله در آینده نزدیک هم تغییری نخواهد کرد.

حدس ما این است که ظاهراً هدف مرکز جهانی آیلتس از این کار فقط ایجاد احساس امنیت و سلامت امتحان آیلتس در مقامات رسمی کانادا و استرالیا بوده است ( دقت کنید که این دو کشور بیشترین استفاده مهاجرتی و دانشگاهی از امتحان آیلتس را دارند).

تبعات این تغییر برای شما: هیچ!

عملاً این انتقال هیچ تفاوتی به حال شما ندارد و پاسخ امتحان در همان سیزده روز گفته شده به شما داده می شود.

فقط دیگر بهانه‌ای وجود ندارد که در فلان کشور یا فلان سنتر خاص به رايتينگ نمره کمتر یا بیشتری داده می‌شود.

توصیه ما، مثل همیشه، دوری از حاشیه و تقویت زبان انگلیسی عمومی ( گرامر و واژگان) و تسلط بر محتوا و فرم امتحان آیلتس با تمرین مداوم است.

تدریس خصوصی تافل

سوالات آیلتس جنرال سپتامبر ۲۰۱۶ استرالیا

Writing task 1 (Letter)

You have recently purchased a piece of furniture, but you noticed a problem when it was delivered to you. Write a letter to the store manager and say

 • What is the problem?
 • How did it happen in your opinion?
 • What do you suggest the manager should do to resolve the problem?

Writing Task 2 (Essay)

Some people believe that no one should be allowed to continue working after the age of 65. However, others say there shouldn’t be a limitation on age and anyone should be allowed to work regardless of their age. Discuss both views, give your own opinion and include relevant examples.

Speaking test

Interview

 • What is your full name?
 • Can I see your ID?
 • Where are you from?
 • Do you work or study?
 • What do you do for work?
 • Why did you choose to do it?

Cue Card

Talk about a job that you would like to do. Please say

 • What job is it?
 • How did you find out about it?
 • What are the skills you should have to do this job?

Discussion

 • What kind of jobs children would like to do in their future?
 • Why do they want to do this kind of jobs?
 • Do you think money is the only important thing when considering a job?
 • Do you think colleagues at your work place affect your work?
 • Do you think it is in human nature to conceal personal shortcomings?