اسفند ۳۰, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس آکادمیک فوریه ۲۰۱۷ بریتانیا

Writing test Writing task 1 (a report) We were given a bar graph showing homes that have computer access, mobile internet and broadband in Australia from […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس جنرال ژانویه ۲۰۱۷ هند

Writing task 1 (Letter) Your colleague from a different town is coming next month and you are moving out of your current accommodation. Write a letter […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

چند نکته مهم در آیلتس رایتینگ

IELTS Writing Exam Tips Don’t spend more than 20 mins on task 1. Keep checking the time so you don’t make this mistake. You need 40 […]
اسفند ۲۷, ۱۳۹۵
تدریس خصوصی آیلتس

سه نکته بسیار مهم در رایتینگ

تا جاى ممكن واژگان سوال را کپی نکنید. به روشنی نظر خود را بیان کنید. پاراگراف آخر یا conclusion باید در راستای مباحث بیان شده در […]