فروردین ۱۳, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ مارس ۲۰۱۷ ایران

Speaking test Interview What is your full name? Can I […]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

در رایتینگ overview را بعد از مقدمه بنویسیم یا در انتها؟

در رایتینگ تسک اول آکادمیک، پاراگراف overview را بعد از […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

گرامر صحیح فقط ۲۵℅ نمره رایتینگ و اسپیکینگ!

Remember that ‘grammar’ is only 25% of your writing and […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۶
تدریس خصوصی آیلتس

سوالات آیلتس اسپیکینگ مارس ۲۰۱۷ ژاپن

Interview What is your full name? Can I see your […]